table

  • روش به روز رسانی نرم افزار پین پد (EPP) به چه صورت می شود؟

فقط برای آپدیت از فایل GSS_ATM_EPP_UPDATE_940222.exe استفاده نمایید و به هیچ عنوان فایل را آنزیپ و کپی دستی نکنید. فایل اجرایی و با پسوند .EXE است و باید پس از کپی در هارد کامپیوتر، از روی هارد فقط”اجرا” شود. پس از اجرای فایل، روی دسکتاپ شورتکات به فایلهای EC2001 و EC2002 ایجاد می شود که با اجرای EC2002 مشکلات برطرف می شود.

جهت اطلاع، نسخه های قبلی این فایل نیز همین شورتکاتها را ایجاد می نمایند اما این فایل حاوی آپدیت های جدیدتری است که حتماً باید روی همه دستگاههای جدید اجرا شود.

برای دانلود فایل مذکور می توانید از سامانه GTaMaS از آدرس gtamas.gsssupport.ir و یا از آدرس gsstech.me/files استفاده کنید.