رهبری زنان در کسب و کار های فین تکی

زنان و رهبری کسب و کارهای فین تکی زنان و رهبری کسب و کارهای فین تکی. تساواجایا و کسب و کار یک میلیارد دلاری اش. او به عنوان یک زن اندونزیایی که استارتاپی یک میلیارد دلاری در حوزه فناوری مالی را در آسیای جنوب شرقی اداره می کند تقریباً بی همتاست. در حوزه فناوری رهبران […]