توسعه خدمات پشتیبانی

شرکت گرایش تازه پارس در حوزه توسعه خدمات پشتیبانی و همچنین حوزه های اجرایی و عملیاتی ، براساس چشم انداز تعریف شده ذیل:

برترین برند در حوزه خدمات بانکداری و حوزه فن آوری مالی از طریق خلاقیت و ارائه راه حلهای نو آورانه و همچنین با توجه به اینکه ماموریت شرکت بر اساس یکی از اهداف اصلی آن و مطابق ذیل تعریف شده است.

هدف ما ارائه راههکارها و خدمات نوآورانه در تمامی حوزه های دریافت سرویس های پشتیبانی صنعت بانکی و حوزه فن آوری مالی با افزایش هر چه بیشتر رضایت مشتریان از طریق ایجاد ارزش افزوده و سودآوری برای همگان میباشد .

برنامه توسعه راهبردی شرکت در رابطه با خدمات پشتیبانی و تنوع در حوزه های سرویس نیز بر مبنای ماموریت تبیین شده در شرکت تعیین شده:

ماموریت ما کمک به بانکها، کسب وکارهای حوزه فن آوری مالی و سایر مشتریان تا توانمندیهای ارائه بالقوه آنها در حوزه سرویس در سراسر ایران به واقعیت بپیوندد،روشی که پیش از این به ذهن خطور نمی کرد.

برنامه توسعه راهبردی شرکت در رابطه با خدمات پشتیبانی و تنوع در حوزه های سرویس بر مبنای چشم انداز و ماموریت تبیین شده در شرکت بشرح ذیل برنامه ریزی شده است:

  • افزایش بازه مشتریان در حوزه های بانکی و غیر بانکی با ایجاد خلاقیت در رفع مشکلات سرویس مشتریان با کیفیت مناسب و سهل الاستفاده در هرکجا ، هر زمان .
  • با رویکرد ایجاد تنوع در خدمات پشتیبانی و گذر دادن مرحله به مرحله خدمات پشتیبانی فعلی به سمت خدمات نوین و خلاقانه در بازارهای جدید،از طریق تثبیت شدن بعنوان یک شرکت خدماتی منحصر بفرد ،فعال و کارآفرین .
  • حضور و بازاریابی در سایر سازمانهای غیر بانکی شامل هتلها، کارخانجات،خودرو سازها،ارگانهای دولتی ،شهرداریها ، بیمارستانها ،بیمه ها،pspها ، fintechها و… که دارای نیازها و ماموریتهای مشابه می باشند..